Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

 

 

 

fiipregatitDSU

Proiecte de hotărâri - 2021

PROIECT HOTĂRÂRE NR.31/ 24.08.2021 - privind suportarea din bugetul local al comunei Largu a cheltuielilor de colectare, transport si depozitare a gunoiului menajer colectat de pe
domeniul public

PROIECT HOTĂRÂRE NR.32/ 24.08.2021 - privind stabilirea locaţiei de depozitare provizorie a deseurilor biodegradabile, in satul Largu, comuna Largu, Judeţul Buzau

PROIECT HOTĂRÂRE NR.33/ 24.08.2021 - privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea organizari licitaţiei privind închirierea, spatiilor cu alta destinatie de cat cea de locuinta aparţinând domeniului public si privat al comunei Largu

PROIECT HOTĂRÂRE NR.34/ 24.08.2021 - Privind aprobarea semnarii sub forma autentică a formei finale a Contractulul de asociere in participatie şi constituire a drepturilor de
uz, superficie si uzufruct,  pentru realizarea unui parc eolian pe pasunile aflate in proprietatea privata a comunei Largu, judeţul Buzau

Proiecte de hotărâri - 2020

- PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.9 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Largu, judeţul Buzău pentru anul 2020

- PROIECT DE HOTĂRÂREA NR.10 din 20.02.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Largu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11 din 20.02.2020 privind aprobarea utilizării in anul 2020 a sumei de 40 mii lei din excedentul din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Largu pentru sectiunea functionare din sursa E

- PROIECT HOTĂRÂRE din 22.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Largu pentru perioada martie, aprilie, mai 2020

- PROIECT DE HOTĂRÂRE din 22.02.2020 privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice in aparatul de specialitate al primarului comunei Largu pentru anul 2020

- PROIECT HOTĂRÂRE din 23.03.2020 privind aprobarea lucrarii: INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - GRADINITA COMUNA LARGU

- PROIECT HOTĂRÂRE din 23.03.2020 privind aprobarea lucrarilor efectuate in baza Contractului de executie lucrari - elemente spatii de joaca la Gradinita cu program normal Largu din comuna Largu, judetul Buzau

- PROIECT HOTĂRÂRE din 23.03.2020 privind aprobarea lucrarilor efectuate in baza Contractului de proiectare tehnica si executie lucrari Teren multisport 40x20 m cu gazon sintetic multifunctional in cadrul Scolii Gimnaziale Largu, din comuna largu, judetul Buzau

- PROIECT DE HOTARARE  din 30.04.2019  privind aprobarea execuţiei bugetului comunei Largu pe trimestrul I anul 2020

logo largu   

PROGRAM DE FUNCTIONARE PRIMĂRIA LARGU

LUNI  -  JOI       08:00 – 12:00

                        12:00 – 12.30 - PAUZA DE MASA

                        12.30 – 16.30

VINERI              08:00 – 14:30