Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

Proiecte de hotărâri - 2020

- PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.9 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Largu, judeţul Buzău pentru anul 2020

- PROIECT DE HOTĂRÂREA NR.10 din 20.02.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a unor sume de bani din excedentul bugetului propriu al comunei Largu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.11 din 20.02.2020 privind aprobarea utilizării in anul 2020 a sumei de 40 mii lei din excedentul din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Largu pentru sectiunea functionare din sursa E

- PROIECT HOTĂRÂRE din 22.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Largu pentru perioada martie, aprilie, mai 2020

- PROIECT DE HOTĂRÂRE din 22.02.2020 privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice in aparatul de specialitate al primarului comunei Largu pentru anul 2020

- PROIECT HOTĂRÂRE din 23.03.2020 privind aprobarea lucrarii: INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU - GRADINITA COMUNA LARGU

- PROIECT HOTĂRÂRE din 23.03.2020 privind aprobarea lucrarilor efectuate in baza Contractului de executie lucrari - elemente spatii de joaca la Gradinita cu program normal Largu din comuna Largu, judetul Buzau

- PROIECT HOTĂRÂRE din 23.03.2020 privind aprobarea lucrarilor efectuate in baza Contractului de proiectare tehnica si executie lucrari Teren multisport 40x20 m cu gazon sintetic multifunctional in cadrul Scolii Gimnaziale Largu, din comuna largu, judetul Buzau

- PROIECT DE HOTARARE  din 30.04.2019  privind aprobarea execuţiei bugetului comunei Largu pe trimestrul I anul 2020