Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

Rezultatul selecţiei dosarelor de Înscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante, de referent, clasa III, grad asistent

DOCUMENTUL AICI

     Având în vedere prevederile art. 40 alin. (I) lit. a) şi art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 61 1/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

candidatului

Funcţia

publică

Instituţia sau

autoritatea

publică

Rezultatul

selectiei

dosarelor

1 NEGOITA FLORICA

Referent,

clasa III,

grad asistent

Primaria

comunei Largu,

Judetul Buzau

RESPINS

Nu indeplineste

conditiile prevazute

de art.468 alin. ( 1)

lit. a) din

O.U.G. nr.57/2019

 

• Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.12.2019, ora 10,00, la sediul Primariei comunei Largu, Judetul Buzau.
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
• Afişat astăzi, 17.12.2019, ora 11°0, la sediul Primariei comunei Largu, Judetul Buzau

                                                                                         Secretar,

                                                                                         Radu Tuta