Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea functei publice de executie vacanta de Referent, clasa III, grad profesional asistent din Compartiment Stare Civila din aparatul de specialitate al primarului comunei Largu, judetul Buzau

DOCUMENTUL AICI

Rezultatul final
la concursul pentru ocuparea functei publice de executie vacanta de Referent, clasa III, grad profesional asistent din Compartiment Stare Civila din aparatul de
specialitate al primarului comunei Largu, judetul Buzau

 

Avand 1n vedere prevederile an. 62 aJin. (3) din Hotararea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functonarilor publici, comisia de examen comunica rezultatul final: