Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Largu

- Judetul Buzau -

comuna largu

PROCES-VERBAL privind verificarea dosarului candidatului inscris la concursul organizat in perioada: 22.02.2021 - 25.02.2021 pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de ”Sofer" la Primaria comunei Largu, judetul Buzau

DOCUMENT AICI

   În conformitate cu prevederile art.19 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs s-a întrunit şi a procedat la verificarea dosarului candidatei înscrise la pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de „ Şofer" la Primăria comunei Largu, judetul Buzau.
Comisia de concurs a constatat îndeplinirea, de către candidat, Mihai Marian a condiţiilor de participare la concurs şi l-a declarat admis pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de 22.02.2021